Charter Ouders

Charter Ouders

 1. Ouders moeten aanmoedigen, niet coachen! Wie wil coachen moet zich aanmelden bij de JC als jeugdtrainer.
 2. Probeer de spelers te steunen door zo vaak mogelijk aanwezig te zijn.
 3. Moedig ALLE spelers aan, niet alleen je eigen zoon/dochter.
 4. Geef geen negatieve kritiek langs de lijn. Indien er problemen zijn, richt u persoonlijk naar de desbetreffende jeugdtrainer of naar de JC. Maak desnoods een afspraak voor een gesprek onder vier ogen.
 5. Geef ook geen richtlijnen hoe je zoon/dochter of anderen moeten spelen. Als ouder weet je niet welke specifieke opdrachten je zoon/dochter meegekregen heeft. Je zorgt dan zelf voor een conflictsituatie met de trainer waar de speler de dupe van wordt.
 6. Zorg ervoor dat uw zoon/dochter steeds tijdig op de training en wedstrijd is. Hou rekening met eventueel druk verkeer en vertrek 5’ vroeger.
 7. Zorg, indien mogelijk, voor vervoer op verplaatsing. Wees bereid andere spelers mee te nemen in uw auto indien er op verplaatsing wordt gespeeld. Wanneer men spelers mee vervoert in de auto, rekenen we er ten zeerste op dat de bestuurder GEEN alcohol drinkt!
 8. Zorg ervoor dat uw kind waardevolle voorwerpen thuis laat. Of minstens afgeeft in de kantine.
 9. Geef uw kind de kans om thuis te oefenen. Stimuleer uw kind daarin.
 10. Wanneer de trainingen of wedstrijden niet doorgaan, wegens de weersomstandigheden, dan kan je dit te weten komen via de website van de KBVB (Afgelastingen prov. Antwerpen). Bij twijfel raadpleeg je steeds de trainer.
 11. Vraag geen voorkeursbehandeling voor je zoon/dochter. Voetbal is een ploegsport.
 12. Stimuleer uw kind tot het bijwonen van alle trainingen.
 13. Leer uw kind zich af te melden bij de trainer indien het niet kan trainen.
 14. Gelieve de kledij van uw kind te markeren (desnoods met pen of stift). Iedere speler in de kleedkamer draagt dezelfde uitrusting. Indien er toch iets verloren gaat worden de verloren voorwerpen in de kantine geplaatst.
 15. Onze club verwacht een positieve medewerking en steun door jullie aanwezigheid op of deelname aan activiteiten door de club georganiseerd. Denk niet steeds, dit gaat weer naar de 1ste ploeg, dus ik steun deze activiteiten niet. Een goede jeugdwerking kost handenvol geld en lidgelden alleen volstaan niet om alles que jeugdwerking te bekostigen.
 16. Bij KVV Zwaluwen Olmen staat fairplay zowel bij het sporten als bij het supporteren op de hoogste plaats!
 17. Dit huishoudelijk reglement zal aan alle ouders digitaal doorgestuurd worden en zij verklaren zich akkoord met dit reglement door lid te zijn van de club.
 18. De ouders overlopen dit huishoudelijk reglement met hun speler.
Terug naar boven