Visie en Afspraken

KVV Zwaluwen heeft als doelstelling zoveel mogelijk spelers van Olmen in de eerste ploeg en/of bij de reserve ploeg te krijgen.
Daarom is de jeugdopleiding naast de accommodatie het meest belangrijkste onderdeel van de club.

We willen een open club zijn voor iedereen met een goede begeleiding waardoor de jongeren niet alleen op sportief maar ook op menselijk vlak kunnen groeien. De jeugdopleiding wil een bijdrage leveren aan opvoedende waarden door enerzijds orde, tucht, zelfdiscipline, verantwoordelijkheid, leiderschap, luisterbereidheid en doorzettingsvermogen aan te leren en anderzijds de individuele sportieve ontwikkeling binnen het ploegbelang en de visie van de club. En dit voor een economische/sociale prijs.
 

1.1.1     Een open club voor iedereen

Door zoveel mogelijk jongeren aan te sluiten uit de buurt met de praktische haalbaarheid in gedachten (velden, trainers, begeleiders) willen we de kwaliteit verhogen. Kwantiteit brengt nu eenmaal kwaliteit met zich mee. Door een brede basis aan te leggen krijgen alle spelers de kans om zich te ontwikkelen naar hun hoogst haalbare niveau.
 
Hierin moet het mogelijk zijn om alle spelers voldoende speelkansen geven, zonder uitsluiting, maar met een aanmoedigende aandacht voor die spelers die zich inzetten op sportief en sociaal vlak. Er wordt voor gezorgd dat iedere speler over een heel seizoen minimum 50% speelkans krijgt.
 

1.1.2     Goede Begeleiding

Een sfeer van amusement verhoogt het zelfvertrouwen en dus ook de prestatie. Door een speler op verschillende posities te plaatsen, komt hij terecht in nieuwe spelsituaties, waarin hij steeds op zoek moet naar de juiste keuzes. Op die manier kan hij evolueren tot een completere voetballer.
 
Op termijn moeten spelers kunnen functioneren in een ploeg zonder de hulp van een coachende trainer. Onze taak bestaat er dus in om er “verstandige” voetballers van te maken, die zelf beslissingen kunnen nemen.
 
Als onze doelstelling bereikt wordt, dan zal het klassement automatisch volgen. We proberen op zoek te gaan naar de beste trainers op sportief en opvoedkundig vlak en hen aan te moedigen om zich voortdurend bij te scholen en elkaar onderling bij te sturen. Dit onder leiding van de sportieve cel. “Coach the coach” binnen onze club is van uiterst belang.
 

1.1.3     Verenigingsleven

Het is van het grootste belang voor de club, dat de spelers zich thuis voelen binnen de club en met plezier naar de club komen, zowel voor trainingen, eigen wedstrijden, en randactiviteiten.
 
Wij geloven dat dit alles zijn oorsprong vindt in een correcte en eerlijke behandeling van de spelers, gekoppeld aan duidelijke afspraken en regels. Het is echter minstens even belangrijk dat de ouders en familie zich eveneens thuis voelen in de vereniging.
 
Ouders dienen zich betrokken te voelen en dienen ook een vertrouwensgevoel te hebben in de richting van de club. Er mag niet vergeten worden, dat de ouders hun kinderen voor een stuk toevertrouwen aan buitenstaanders, welke hun kinderen niet alleen gaan begeleiden, maar ook voor een stuk gaan vormen.
 
Het is dan ook de betrachting van de club en van de jeugdopleiding om van de totaliteit, één grote familie te maken. Niemand zal ontkennen dat binnen de beste families er ook al eens strubbelingen zijn. Communicatie is hierbij van het grootste belang.
 

1.1.4     Opvoeding

De jeugdopleiding wil een bijdrage leveren aan opvoedende waarden door enerzijds orde, tucht, zelfdiscipline, verantwoordelijkheid, leiderschap, luisterbereidheid en doorzettingsvermogen aan te leren en verder te ontwikkelen.
 
Anderzijds willen we onze leden leren omgaan met ethische waarden zoals fair-play, teamwork, omgaan met winst of verlies, en dit door een pedagogische begeleiding. We zijn ons ervan bewust dat dit proces een proces is van vallen en opstaan.
 
Enkele basisgedachten die belangrijk zijn in de opleiding van de jongeren en in onze club gevolgd worden zijn:
  • De jeugdspelers in onze club moeten een voorbeeld zijn voor de anderen. Dit resulteert in een positieve uitstraling. Naast het voetballen, proberen de trainers/begeleiders ook andere waarden mee te geven die naast het voetbal ook even belangrijk zijn fair-play, engagement, verantwoordelijkheid, inzet
  • Spelplezier is van groot belang en zal ook een leidraad zijn in de jeugdopleiding.
  • Elke speler is uniek en bezit kwaliteiten. We kunnen misschien niet iedereen leren voetballen, maar ze wel zo goed mogelijk begeleiden.
  • Jeugdvoetbal is opleiden van individuen. Niet alleen het team moet verbeteren, maar ook elk individu op zich 
Terug naar boven