Huishoudelijk reglement

Algemene voorwaarden

 
  1. Van alle leden: spelers, speelsters, trainers en afgevaardigden wordt zowel binnen als buiten het veld sportief en gedisciplineerd gedrag verwacht.
  2. Persoonlijke belangen dienen in overeenstemming te zijn met het ploegbelang of hieraan ondergeschikt gemaakt te worden. Indien de speler niet als basisspeler staat opgesteld, mag zijn houding/gedrag nooit het functioneren van andere spelers of de ploeg negatief beïnvloeden.
  3. Problemen worden ‘binnenskamers’ besproken. Niet langs het veld of in de kantine. Kunnen problemen tussen een speler en de trainer niet opgelost worden, dan zal de TVJO/JC, na onderling overleg, het probleem beslechten.
  4. Voor jeugdspelers is in de jeugdaccommodatie roken verboden, net als alcohol- en drugsgebruik.
  5. Wees respectvol t.o.v. de jeugdtrainer, de scheidsrechter, mede- en tegenspelers, ouders en bestuur. Geef een handdruk aan de trainer en afgevaardigden, verplicht vanaf U10 bij aankomst en bij verlaten van de accommodatie.
  6. Als jeugdspeler (en ook als ouder) van KVV Zwaluwen Olmen gedragen we ons altijd respectvol, beleefd, vriendelijk en gedisciplineerd naar andere mensen toe.
  7. Wij verwachten dat de spelers en ouders de bepalingen van dit intern reglement naleven. Voor spelers/ouders die het intern reglement overtreden, behoudt het jeugdbestuur zich het recht voor om een disciplinaire straf op te leggen aan de speler/ouder na raadpleging van alle betrokken personen.
Terug naar boven