Visie

Algemeen

 • Het jeugdbeleid vervult een centrale plaats in het sportieve beleid en het hele clubgebeuren.
 • De jeugdwerking kan enkel gewaarborgd worden en blijven als er gewerkt wordt op een doordachte overwogen manier in samenwerking en overleg.
 • Wij willen een club zijn voor iedereen, zowel voor jongens als voor meisjes. Het voetbalplezier moet centraal staan en is onze rode draad gedurende de ganse opleiding.
 • Termen zoals orde, respect (t.o.v. medespelers, tegenstanders, trainers, supporters, scheidsrechters en infrastructuur), discipline, leren verliezen, eerlijkheid, vriendschap en teamgeest zijn voorbeelden van ethische normen en waarden die K.V.V. Zwaluwen Olmen zijn jeugdspelers wil meegeven.
 • Rekening houden met de zwakkeren, volharding en respect voor mensen met een ander geloof of van een andere huidskleur zijn voor ons eveneens belangrijke factoren.
 • Wanneer kinderen worden bijgestuurd zowel op sportief als op algemeen menselijk vlak, moet dit steeds op een positieve en stimulerende manier gebeuren.
 • We streven er tevens naar om een gezond evenwicht te vinden tussen voetbal en studie.
 • De club werkt voor alle jeugdploegen met eenzelfde veldbezetting en spelsysteem. Ploegen die 5 tegen 5 voetballen spelen in een ruit. 8 tegen 8 speelt in een dubbele ruit en 11 tegen 11 speelt in een 1-4-3-3 vorm (met vrije keuze voor aanvallende of defensieve driehoek). Dit alle vergemakkelijkt de doorstroming binnen de club. Vanaf de postformatie (U17) kan er afgeweken worden van dit systeem in functie van het eerste elftal.
 • Alle jeugdspelers vanaf de middenbouw (U10 en hoger) worden geëvalueerd en krijgen feedback van deze evaluatie.
 • De club verbindt er zich toe te werken met competente trainers die onze voetbalvisie ondersteunen.
 • We houden er tevens aan alle spelers die aangeduid worden om een wedstrijd te spelen minimaal 50% speeltijd te geven zoals voorgeschreven door de regels van het VFV.
Terug naar boven